Klinken, G.J. van. “M. Aalders, 125 Jaar Faculteit Der Godgeleerdheid Aan De Vrije Universiteit”. BMGN - Low Countries Historical Review 122, no. 1 (January 1, 2007): 136–138. Accessed June 29, 2022. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107494.