“Th.J. Veen, Prominenten Kijken Om. Achttien Rechtsgeleerden Uit De Lage Landen over Leven, Werk En Recht”. BMGN - Low Countries Historical Review 121, no. 1 (January 1, 2006): 178–179. Accessed June 18, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107326.