Essen, G. van. “G.C.M. Egelie, Beeld Van Het Heilig Hart in Limburg. Religieuze En Sociale Betekenis Van De Verering in De Twintigste Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 121, no. 1 (January 1, 2006): 174–174. Accessed September 22, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107323.