Hoof, J.P.C.M. van. “Nieuwe Manieren, Sterke Frontieren. Het Bouwconcept Van Menno Van Coehoorn En Zijn Aandeel in De Verbetering Van Het Verdedigingsstelsel”. BMGN - Low Countries Historical Review 118, no. 4 (January 1, 2003): 545–566. Accessed March 2, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106818.