Nimwegen, O. van. “Het Staatse Leger En De Militaire Revolutie Van De Vroegmoderne Tijd”. BMGN - Low Countries Historical Review 118, no. 4 (January 1, 2003): 494–518. Accessed December 3, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106816.