Borger, G.J. “J. Renes, Landschappen Van Maas En Peel. Een Toegepast Historisch-Geografisch Onderzoek in Het Streekplangebied Noord- En Midden-Limburg”. BMGN - Low Countries Historical Review 117, no. 1 (January 1, 2002): 77–78. Accessed April 25, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106443.