Catteeuw, Karl. “J. Schoormans, Geest Van Bevrijding. Henk Schram (1919-1984) En Zijn Zien, Oordelen, Handelen”. BMGN - Low Countries Historical Review 116, no. 3 (January 1, 2001): 420–422. Accessed January 30, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106368.