Frijhoff, W.Th.M. “J. Spoelder, Prijsboeken Op De Latijnse School. Een Studie Naar Het Verschijnsel Prijsuitreiking En Prijsboek Op De Latijnse Scholen in De Noordelijke Nederlanden, Ca. 1585-1876. Met Een Repertorium Van Wapenstempels”. BMGN - Low Countries Historical Review 116, no. 3 (January 1, 2001): 362–364. Accessed September 23, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106330.