Vermij, R.H. “M. Kool, Die Conste Vanden Getale. Een Studie over Nederlandstalige Rekenboeken Uit De Vijftiende En Zestiende Eeuw, Met Een Glossarium Van Rekenkundige Termen”. BMGN - Low Countries Historical Review 115, no. 3 (January 1, 2000): 441–442. Accessed April 22, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106079.