Gerding, M.A.W. “K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde Tot Strienemonde. Ontginnings- En Nederzettingsgeschiedenis Van Het Noordwesten Van Het Maas - Schelde - Demergebied 400-1350. Een Poging Tot Synthese”. BMGN - Low Countries Historical Review 114, no. 1 (January 1, 1999): 78–79. Accessed September 30, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-105610.