Cloet, M. “J. Roegiers, De Oprichting En De Beginjaren Van Het Bisschoppelijk Seminarie Te Gent (1569-1623)”. BMGN - Low Countries Historical Review 90, no. 2 (January 1, 1975): 296–297. Accessed February 25, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102042.