“M.J.E. Blauw, Van Friese Grond. Agrarische Eigendoms- En Gebruiksverhoudingen En De Ontwikkelingen in De Friese Landbouw in De Negentiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 113, no. 1 (January 1, 1998): 109–110. Accessed June 15, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-105340.