Damme, K. van, and J. Deploige. “’Slecht Nieuws, Geen nieuws’. Abraham Verhoeven (1575-1652) En De Nieuwe Tijdinghen. Periodieke Pers En Propaganda in De Zuidelijke Nederlanden Tijdens De Vroege Zeventiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 113, no. 1 (January 1, 1998): 1–22. Accessed July 22, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-105312.