Kruithof, B. “J.M. Van Der Linde, Werkelijk, Ik Kan Alles. Werkers in Kerkelijke Arbeid in De Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966”. BMGN - Low Countries Historical Review 112, no. 3 (January 1, 1997): 463–464. Accessed February 24, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-105257.