Weiler, A.G. “Waarde-Betrokkenheid En Waarde-Oordelen in De Geschiedwetenschap. Een Theoretische Standpuntbepaling in Het Debat Tussen Analytisch Positivisme, Marxisme, En Kritisch Neo-Marxisme”. BMGN - Low Countries Historical Review 90, no. 2 (January 1, 1975): 189–225. Accessed May 24, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102033.