Langeveld, H.J. “J. Ridderbos, Strijd Op Twee Fronten. Schilder En De Gereformeerde ’elite’ in De Jaren 1933-1945 Tussen Aanpassing, Collaboratie En Verzet Op Kerkelijk En Politiek Terrein, I En II”. BMGN - Low Countries Historical Review 111, no. 1 (January 1, 1996): 133–135. Accessed September 21, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104845.