Kossmann, F.J. “D. Schlüter, Met Den Koorde of Door Het Zwaard. Criminele Rechtspraak, Dood- En Lijfstraffen in Twente Vanaf De Middeleeuwen”. BMGN - Low Countries Historical Review 111, no. 1 (January 1, 1996): 85–86. Accessed June 7, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104806.