Randeraad, Nico. “Pieter Wagenaar, Toon Kerkhoff, Mark Rutgers (eds.), Duizend Jaar Openbaar Bestuur in Nederland. Van Patrimoniaal Bestuur Naar Waarborgstaat”. BMGN - Low Countries Historical Review 127, no. 1 (March 21, 2012): review 14. Accessed March 23, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-109788.