Herwaarden, J. van. “P. Trio, Volksreligie Als Spiegel Van Een Stedelijke Samenleving. De Broederschappen Te Gent in De Late Middeleeuwen”. BMGN - Low Countries Historical Review 110, no. 3 (January 1, 1995): 405–406. Accessed April 15, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104680.