Brugmans, I.J. “J. Weisfelt, De Deli Spoorweg Maatschappij Als Factor in De Economische Ontwikkeling Van De Oostkust Van Sumatra”. BMGN - Low Countries Historical Review 88, no. 3 (January 1, 1973): 502–504. Accessed January 29, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-101949.