Schrage, E.J.H. “A.-M. Smit, Varen, Vechten of Berechten. Nederlandse Maritieme Rechtspraak Op Het Grondgebied Van Groot-Brittannië Gedurende De Tweede Wereldoorlog”. BMGN - Low Countries Historical Review 108, no. 2 (January 1, 1993): 322–324. Accessed July 21, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104250.