Reinalda, B. “J.A. Frieswijk, Om Een Beter Leven. Strijd En Organisatie Van De Land-, Veen- En Zuivelarbeiders in Het Noorden Van Nederland (1850-1914)”. BMGN - Low Countries Historical Review 107, no. 2 (January 1, 1992): 351–353. Accessed April 13, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104067.