Booy, E.P. de. “E. Put, De Cleyne Schoolen. Het Volksonderwijs in Het Hertogdom Brabant Tussen Katholieke Reformatie En Verlichting (eind 16de Eeuw-1795)”. BMGN - Low Countries Historical Review 107, no. 2 (January 1, 1992): 331–332. Accessed February 24, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-104053.