“Tussen Burgerij En Adel. De financiële, Politieke En Maatschappelijke carrière Van De Utrechtse patriciër Lambert De Vries (ca. 1250-1316?)”. BMGN - Low Countries Historical Review 106, no. 1 (January 1, 1991): 1–32. Accessed June 18, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103781.