Gabriëls, A.J.C.M. “S.W. Verstegen, Gegoede Ingezetenen. Jonkers En geërfden Op De Veluwe Tijdens Het Ancien régime, Revolutie En Restauratie (1650-1830)”. BMGN - Low Countries Historical Review 105, no. 4 (January 1, 1990): 632–634. Accessed September 25, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103764.