Booy, E.P. de. “L. Stilma, De School Met Den Bijbel in Historisch-Pedagogisch Perspectief. Ontstaan En Voortbestaan Van Het Protestants-Christelijk Lager Onderwijs in Nederland”. BMGN - Low Countries Historical Review 104, no. 2 (January 1, 1989): 285–286. Accessed July 22, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103486.