“R.E.V. Stuip, C. Vellekoop, Gewone Mensen in De Middeleeuwen. Bundel Studies Aangeboden Aan F. W. N. Hugenholtz Ter Gelegenheid Van Zijn Afscheid”. BMGN - Low Countries Historical Review 104, no. 2 (January 1, 1989): 254–256. Accessed July 16, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103466.