Roos, M.J. de. “A.M.J. Van Buuren, Tussentijds. Bundel Studies Aangeboden Aan W. P. Gerritsen Ter Gelegenheid Van Zijn Vijftigste Verjaardag”. BMGN - Low Countries Historical Review 103, no. 3 (January 1, 1988): 442–444. Accessed February 2, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103369.