Vermeer, Mark. “Bram Caers, Vertekend Verleden. Geschiedenis Herschrijven in Vroegmodern Mechelen (1500-1650); Lisa Demets, Onvoltooid Verleden. De Handschriften Van De Excellente Cronike Van Vlaenderen in De Laatmiddeleeuwse Vlaamse Steden”. BMGN - Low Countries Historical Review 137 (August 24, 2022). Accessed March 3, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/12762.