Wee, H. van der. “Aantekening Bij Leo Noordegraafs Hollands Welvaren En Bij De Aansluitende Discussie Tussen De Auteur En Jan De Vries”. BMGN - Low Countries Historical Review 102, no. 2 (January 1, 1987): 252–258. Accessed January 28, 2023. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103161.