Gijsenbergh, Joris. “Ruud Koole, Twee Pijlers. Het Wankele Evenwicht in De Democratische Rechtsstaat”. BMGN - Low Countries Historical Review 137 (May 19, 2022). Accessed May 25, 2024. https://bmgn-lchr.nl/article/view/12066.