Vos, L. “Die Onbekende Vlaamse Kwestie. Het Aandeel Van Buitenlandse Historici in De Geschiedschrijving Van De Vlaamse Beweging”. BMGN - Low Countries Historical Review 100, no. 4 (January 1, 1985): 700–721. Accessed November 27, 2022. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102889.