Blockmans, W.P. “Van Buitenaf Bekeken. Buitenlandse Historici over Staatsvorming in De Nederlanden Van De Veertiende Tot De Zestiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 100, no. 4 (January 1, 1985): 588–605. Accessed November 27, 2022. https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102882.