Kessel, P. van. “Het Nederlands Historisch Instituut Te Rome. Enige Beschouwingen En Suggesties”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 86, no. 2, Jan. 1971, pp. 227-34, doi:10.18352/bmgn-lchr.1663.