Steensel, A. van. “Edelen in Het Laatmiddeleeuwse Graafschap Zeeland. Een Analyse Van Hun Politieke En Sociaal-Economische Positie Rond Het Jaar 1475”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 123, no. 4, Jan. 2008, pp. 564-85, https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6887.