Dam, P. van, and M. van Tielhof. “Repliek: De Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 123, no. 1, Jan. 2008, pp. 102-1, doi:10.18352/bmgn-lchr.6737.