Jong, C. de. “A.A. Van Der Woerdt, Werken Zolang Het Dag Is. Jacqueline Cornélie Van Andel-Rutgers (1874-1951) Gereformeerd Zendelinge in Midden-Java”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 121, no. 3, Jan. 2006, pp. 540-2, doi:10.18352/bmgn-lchr.6495.