Essen, G. van. “G.C.M. Egelie, Beeld Van Het Heilig Hart in Limburg. Religieuze En Sociale Betekenis Van De Verering in De Twintigste Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 121, no. 1, Jan. 2006, pp. 174-, doi:10.18352/bmgn-lchr.6384.