Vries, G. de. “C. Vlas, Hulpbetoon En Afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 118, no. 2, Jan. 2003, pp. 264-6, doi:10.18352/bmgn-lchr.5865.