Rademaker, C. “Z. Von Martels, P.M.L. Steenbakkers, A.J. Vanderjagt, Limae Labor Et Mora. Opstellen Voor Fokke Akkerman Ter Gelegenheid Van Zijn Zeventigste Verjaardag”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 116, no. 3, Jan. 2001, pp. 349-50, doi:10.18352/bmgn-lchr.5505.