Vries, O. “K. Huisman, It Libben Fan Gerrit Roorda. Opskreaun Troch Kerst Huisman<Br/>Klaver, I., Herinneringen Van Een Friese Landarbeider. Enkele Opgetekende Zaken Uit Het Jongste Verleden Tot 1925”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 90, no. 2, Jan. 1975, pp. 311-4, doi:10.18352/bmgn-lchr.1887.