“M.J.E. Blauw, Van Friese Grond. Agrarische Eigendoms- En Gebruiksverhoudingen En De Ontwikkelingen in De Friese Landbouw in De Negentiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 113, no. 1, Jan. 1998, pp. 109-10, https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4644.