Houwink ten Cate, J. “Generaal Winkelman, Secretaris-Generaal Hirschfeld En De Duitse Bezettingspolitiek in Mei-Juni 1940”. BMGN - Low Countries Historical Review, vol. 105, no. 2, Jan. 1990, pp. 186-30, doi:10.18352/bmgn-lchr.3215.