FM Droog, B. “Prijzenswaardig, Maar Eigenlijk Overbodig”. BMGN - Low Countries Historical Review, Aug. 2022, https://bmgn-lchr.nl/article/view/12611.