[1]
P. Brandon, “Een ‘War and Society’-geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog”, BMGN-LCHR, vol. 129, no. 3, pp. 51–72, Sep. 2014.