[1]
V. Franke, “Jan Verweij, Kanttekening van een Horrearius. De rol van het Magazyn voor de critische Wijsbegeerte en de Geschiedenis van Dezelve (1798-1803) in de Kantreceptie in Nederland”, BMGN-LCHR, vol. 128, no. 4, p. review 86, Oct. 2013.