[1]
R. van Schaïk, “J.W. van Petersen, De Waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel”, BMGN-LCHR, vol. 95, no. 2, pp. 394–395, Jan. 1980.