[1]
F. Postma, “Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567”, BMGN-LCHR, vol. 123, no. 3, pp. 323–340, Jan. 2008.