[1]
C. de Jong, “A.A. van der Woerdt, Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java”, BMGN-LCHR, vol. 121, no. 3, pp. 540–542, Jan. 2006.