[1]
B. Sierman, “H. Schillings, Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw”, BMGN-LCHR, vol. 93, no. 3, pp. 520–521, Jan. 1978.